“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Amerikaans wetsvoorstel DATA Act aangenomen

5/1/2012 7:00:34 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Afgelopen woensdag is door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een wetsvoorstel aangenomen dat bekend staat als de “Digital Accountability and Transparency Act of 2012”, kortweg de ‘DATA act’. Het wetsvoorstel is zowel door een meerderheid van de democraten als de republikeinen aangenomen. De kans dat het wetsvoorstel ook daadwerkelijk een wet wordt, is dus zeer groot. In het wetsvoorstel stelt indiener Darrell Issa dat overheidsinstanties die afhankelijk zijn van overheidsgelden over de besteding ervan verantwoording moeten afleggen op een transparante wijze. In het wetsvoorstel wordt onverbloemd als enig alternatief het gebruik van XBRL aanbevolen. Het grote lobbyen is daarmee in Amerika begonnen. Veel organisaties bieden zogenaamd een beter alternatief aan dan XBRL. Het is vermakelijke kost om te lezen met welke tegenargumenten ze soms komen.

<< Terug    Lees verder >>