“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

XBRL International en ACORD kondigen strategische alliantie aan

5/15/2012 9:00:34 AM   Bron: dexbrlsite.nl

Met XML als grote gemene deler hebben XBRL International en ACORD (Association for Cooperative Operations Research and Development) een strategische alliantie aangekondigd. Dit hebben ze beklonken door van elkaars organisatie lid te worden. Dat beide organisaties van de samenwerking kunnen profiteren is wel duidelijk. ACORD is de standaardisatieorganisatie voor verzekeringsgegevens en heeft om deze reden een directe relatie met de verplichtstelling van de EIOPA om de Solvency II rapportages in de toekomst alleen in het XBRL-formaat te accepteren. Eén van de eerste gezamenlijke producten is een proof of concept dat de verzekeringsgegevens, zoals gestandaardiseerd door ACORD, te mappen zijn op EIOPA’s Solvency II taxonomie en andere taxonomieën geschikt voor het definiëren van bedrijfsinformatie. Interoperabiliteit van gegevens tussen de twee werelden van ACRORD en XBRL is het onderwerp dat staat. Over het gebruik van de gezamenlijke standaarden in de ‘Insurance Value Chain’ is al in 2005 door ACORD een white paper gepubliceerd. Hoewel de paper meer dan 7 jaar oud is, is deze op de meeste punten nog uiterst actueel. Meer informatie over de samenwerking is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>