“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Groenboek Governance gepubliceerd

6/12/2012 3:00:44 PM   Bron: instantreporting.nl

Vandaag is een Groenboek Governance SBR gepubliceerd. In 2011 is besloten dat SBR (Standard Business Reporting) het verplichte kanaal wordt voor de system2system communicatie in het kader van de financiële verantwoordingsrapportage van bedrijven aan Belastingdienst, Kamer van Koophandel en CBS. Dit leidt ertoe dat SBR overgaat van een programma naar een min of meer permanente structuur. Daarmee ontstaat de noodzaak om te komen tot vaststelling van de governance voor deze structuur. Het SBR Beraad heeft in 2011 het SBR Programma geïnstrueerd om hiervoor voorstellen te ontwikkelen die uitgaan van en aansluiten bij de bestaande programma-governance. De voorliggende notitie schetst de wijze waarop deze governance voor SBR als een permanent samenwerkingsverband kan functioneren. Bij SBR is een brede community met een veelheid aan instanties en personen binnen uiteenlopende sectoren van markt en overheid. Om te kunnen profiteren van de inzichten die al deze betrokkenen ten aanzien van deze governance (kunnen) hebben is besloten tot een groenboek-witboek procedure. In het kader van deze procedure geldt de thans voorliggende notitie als groenboek. Deze is tot stand gekomen vanuit het SBR Programma , waarbij commentaren en suggesties vanuit het SBR Platform zijn meegenomen, en eind april gepubliceerd met als doel commentaar vanuit de brede SBR community te ontvangen. Dit commentaar kon worden ingestuurd tot 21 mei 2012. Op basis van dit commentaar wordt een concept-witboek gemaakt, dat voor een formele commentaarronde wordt voorgelegd aan de verschillende bestaande SBR -gremia. Doelstelling is om in de vergadering van het SBR Beraad van 13 juni dit witboek aan de orde te kunnen stellen voor een eerste gedachtenwisseling. Voorzien wordt dat het SBR Beraad in het najaar van 2012 tot een definitieve vaststelling van de governance kan komen. U vindt het groenboek hier.  Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/groenboek-governance-gepubliceerd/

<< Terug    Lees verder >>