“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Alfaversie extensie Service Bericht Aanslag (EKA) klaar

6/12/2012 3:00:44 PM   Bron: instantreporting.nl

Voor financiele softwareleveranciers is nu de alfaversie van de extensie op de Nederlandse Taxonomie beschikbaar, die de nieuwe berichtstroom SBA (voorheen EKA) bevat. In maart 2012 kondigde de Belastingdienst een nieuwe berichtstroom in de Nederlandse Taxonomie aan: het Service Bericht Aanslag (Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting en Zorgverzekeringswet). Dit bericht is de opvolger van de Elektronische Kopie Aanslag die de Belastingdienst beschikbaar stelt via het Bapi -kanaal. Vandaag is de alfaversie van deze extensie op de Nederlandse Taxonomie 2012, genaamd NT6.1.a.1, gepubliceerd.  De publicatie van deze nieuwe berichtstroom kon niet tegelijkertijd met de andere fiscale aangiftes en opgaven zoals opgenomen in de basisversie van de Nederlandse Taxonomie, plaats vinden. De reden daarvoor is dat het ontwerptraject voor dit nieuwe bericht op een later tijdstip is gestart, dan het onderhoudstraject van de fiscale aangiftes en opgaven in de basisversie. Met ingang van de NT7-cyclus zal dit bericht onderdeel uitmaken van de basisversie van de Nederlandse Taxonomie. De publicatie van deze alfaversie is specifiek bestemd voor financiële softwareleveranciers. Zij worden hiermee in de gelegenheid gesteld om hun producten tijdig aan te passen. Het is nog niet mogelijk om Service Berichten Aanslag gebaseerd op deze extensie van de Belastingdienst op te vragen. Na implementatie van de definitieve extensie in de processen van de Belastingdienst en in Digipoort (in de loop van 2012), kunnen wel Service Berichten Aanslag worden opgevraagd. U vindt de alfaversie ook op de NT2012 pagina. De SBA-instances voldoen aan de bij de basisversie gepubliceerde BD- FRIS algemeen (NT6.0), de voorliggende NL- FRIS (NT6.0) en uiteraard de FRIS -PWD. De aanvullende documentatie, zoals voorbeeldinstances en definitiedocument, volgt op een later moment. Het SBR Programma ontvangt graag uw reactie op deze alfaversie. Uw reactie kunt u richten aan sbr@logius.nl o.v.v. 'alfa extensie BD SBA' uiterlijk 1 juni 2012.Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/alfaversie-extensie-service-bericht-aanslag-eka-klaar/

<< Terug    Lees verder >>