“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Verplichtstelling SBR centraal in thema-aanpak

6/12/2012 3:00:44 PM   Bron: instantreporting.nl

Standard Business Reporting ( SBR ) is per 1 januari 2013 de enige methode om via software de VpB en IB-aangiftes aan de Belastingdienst aan te leveren. Uit onderzoek is gebleken dat te weinig accountancy- en administratiekantoren daarvan volledig op de hoogte zijn. Dat is essentieel, omdat zij hun software daarvoor moeten (laten) aanpassen en tijdig een PKIoverheidcertificaat moeten aanschaffen om aangiften te kunnen inzenden. Samen met alle partners is het SBR Programma gestart met themamaanden, waardoor alle aspecten van SBR op een gestructureerde manier aandacht krijgen. De startdatum van de verplichtstelling van SBR , het aanvragen en installeren van een PKIoverheidcertificaat, het verzenden van rapportages via Digipoort (de elektronische postbus van de overheid), het XBRL -enabled maken van de administratie- of aangiftesoftware: er zijn nog veel onderwerpen waarover accountants en boekhouders te weinig weten. En dat terwijl de tijd dringt: voor hen die rechtstreeks vanuit hun software de VpB- en IB-aangifte doen (nu via BAPI) geldt dat zij een aantal dingen geregeld moeten hebben voor het einde van dit jaar. Certificaten en software Om inzichtelijk te krijgen wat zij moeten doen, bundelen de 10 accountancykoepels en de uitvragende partijen (Belastingdienst, Kamer van Koophandel, CBS en het FRC ) de krachten en zullen per maand de belangrijkste thema's verhelderen. De maand april staat in het teken van de feiten en achtergronden over de verplichtstelling. In de komende maanden passeren thema's als certificaten, software, Digipoort en eventuele andere. Daarmee verwachten de partners een hoger kennis- en adoptieniveau te bereiken, waardoor eventuele problemen aan het einde van 2012 worden voorkomen. Deze kunnen betrekking hebben op een grote toeloop bij de certificaatleveranciers of het niet tijdig gereed hebben van de software. Voor meer informatie bekijkt u de Themapagina. Themamaand april 2012: VerplichtstellingBron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/verplichtstelling-sbr-centraal-in-thema-aanpak/

<< Terug    Lees verder >>