“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Kabinet aan de slag met actieplan voor zzp’ers

6/12/2012 5:00:44 PM   Bron: instantreporting.nl

Het kabinet streeft naar een verlaging van de administratieve lasten voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) van tussen de ?16 miljoen en ?40 miljoen. Dat staat in het actieplan voor zzp’ers dat minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 'Mensen beginnen niet voor zichzelf om formulieren in te vullen,' zegt minister Verhagen. 'We gaan met de stofkam door moeilijke administratieve voorschriften en onnodige regels voor zzp’ers. Juist omdat zij al het werk zelf doen, hebben ze daar nog meer last van dan andere ondernemers.' Het kabinet wil bijvoorbeeld het digitaal aanvragen van de VAR-verklaring vergemakkelijken en het aantal CBS- enquêtes verminderen. Verder wordt de rittenadministratie voor bestelauto’s die alleen zakelijk worden gebruikt en de heffing voor de kamers van Koophandel afgeschaft. Hoe groot de besparing precies uitvalt, zal afhangen van de manier waarop de maatregelen worden uitgevoerd. Documenten en publicaties ZZP-actieplan Actieplan van het kabinet voor de zzp-doelgroep met als doel verlaging van de administratieve lasten. Rapport | 11-06-2012 Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regeldruk/nieuws/2012/06/11/kabinet-aan-de-slag-met-actieplan-voor-zzp-ers.html

<< Terug    Lees verder >>