“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Project ‘SBR in Bedrijf’ (DEM) sleept nominatie RAAK-award in de wacht

6/12/2012 5:00:44 PM   Bron: instantreporting.nl

Het project Standard Business Reporting in Bedrijf van kenniscentrum CAREM en expertisecentrum Instant Reporting van de HvA is genomineerd voor de prestigieuze RAAK-award. Dit project biedt MKB-bedrijven inzicht in de implementatie van Standard Business Reporting (SBR). ‘De invloed van SBR op een bedrijf is vergelijkbaar met die van internet op de samenleving,’ aldus projectmanager Maarten Noom. Met de komst van SBR is er één standaard voor het aanleveren van financiële informatie aan alle instanties. Vanaf 2013 is het voor ondernemers en hun intermediairs verplicht om de belastingaangifte via SBR in te dienen. SBR is het ultieme voorbeeld van innovatief internetgebruik: het maakt de digitale uitwisseling van financiële gegevens tussen bedrijven, banken en overheid mogelijk. Maarten Noom: ’Zonder rapporteren staat alles stil, het is onlosmakelijk verbonden met werkzaamheden, dus dit moet je zo makkelijk mogelijk maken.’Tegen de jaarlijkse belastingaangifte hoeven ondernemers dus voortaan minder op te zien. Kansen voor MKB’ers In het MKB is SBR nog relatief onbekend, waardoor nog kansen worden gemist. Het project Standard Business Reporting in Bedrijf biedt MKB’ers de helpende hand. Jesse Weltevreden, lector Online Ondernemen: ‘De doelstelling van dit project is om MKB-bedrijven met behulp van onderzoek inzicht te geven in de voor- en nadelen van SBR en hen concrete handvatten te bieden die hen helpen bij de implementatie van SBR’. Dit project zorgt ervoor dat de voordelen van SBR maximaal worden benut door onderzoek, voorlichting, training en strategieontwikkeling. RAAK-award Het project is genomineerd voor de prestigieuze RAAK-award, vanwege de bijdrage die het levert aan het bedrijfsleven. De RAAK-award van Stichting Innovatie Alliantie gaat naar het project waarin praktijkgericht onderzoek het meest heeft bijgedragen aan een doorbraak in de beroepspraktijk. Op het SIA-congres van 13 juni beslist een deskundige jury wie van de tien genomineerden de RAAK Award heeft gewonnen. De deelnemers aan het congres bepalen wie de publieksprijs wint. De HvA en praktijkgericht onderzoek Met praktijkgericht onderzoek wil de HvA een bijdrage leveren aan het onderwijs en de beroepspraktijk. Onderzoeksvragen betreffen altijd een kwaliteitsvraag vanuit het werkveld en worden in samenwerking met werkveld en wetenschap uitgevoerd. In het Tienpuntenplan en de Onderwijs- en Onderzoeksagenda Creating Tomorrow wordt de verbinding met het bedrijfsleven in onderwijs en onderzoek dan ook benadrukt. Bekijk het filmpje van SBR in bedrijfBron: http://www.hva.nl/nieuws/2012/06/08/kenniscentrum-carem-dem-sleept-nominatie-raak-award-in-de-wacht/

<< Terug    Lees verder >>