“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

eID stelsel NL

6/12/2012 5:00:44 PM   Bron: instantreporting.nl

De EC heeft zeer recent een wetsvoorstel aangenomen waardoor Europese landen elektronische identiteiten met elkaar kunnen uitwisselen. Het toezicht op de veiligheid van deze e-ID's wordt flink opgeschroefd. Consumenten en bedrijven moeten met hun eigen nationale elektronische identiteit (e-ID) toegang kunnen krijgen tot publieke diensten van landen waar ook een e-ID beschikbaar is. De Europese Commissie denkt dat met een breed gebruik van deze digitale identiteiten administratieve kosten voor overheden terugloopt. Met de komst van uitwisseling op Europees niveau wordt het toezicht op de e-ID's verscherpt. De eisen voor een Europese elektronische handtekening wordt met de nieuwe regels aangepast. De beveiliging wordt opgeschroefd en e-ID's moeten voldoen aan een strengere regels over het toezicht op het digitale ondertekenen. Landen die zich aansluiten bij het e-ID-initiatief moeten bijvoorbeeld een toezichtsorgaan in het leven roepen die de veiligheid van de elektronische identiteitsuitwisseling waarborgt. Deze organisaties moeten informatie verstrekken over hun activiteiten om zo het systeem in andere lidstaten te verbeteren. Ook in Nederland maken de toenemende digitale communicatie en de toenemende afhankelijkheid van digitale voorzieningen een robuuste, veilige, betrouwbare en gebruikersvriendelijke voorziening voor authenticatie en autorisatie noodzakelijk. Zeker in de digitale wereld moet je er immers op kunnen vertrouwen dat degene met wie je zaken doet, is wie hij zegt dat hij is en geautoriseerd is voor dat wat hij doet. Authenticatie en autorisatie (toegang, machtigingen, eenduidig vastleggen van wilsuitingen, traceerbaarheid van transacties tot op persoon) zijn daarbij van centraal belang. Bij het ontbreken van een voorziening voor authenticatie en autorisatie, of eID, worden digitaal zaken doen belemmerd en innovatie geremd.   De Nederlandse overheid werkt momenteel samen met de markt aan een eID stelsel NL waarbij eHerkenning en DigiD de basis vormen. Sinds 2009 werkt het ministerie van EL&I in dit kader hard aan de ontwikkeling en implementatie van eHerkenning. eHerkenning is een authenticatiedienst die de benodigde betrouwbaarheid biedt waarover in dit artikel wordt gesproken. In 2010 is de eerste pilot gestart met eHerkenning en sinds eind 2010 is het ‘live’. Volgens het kabinetsbeleid Digitale Agenda.nl moet in 2014 80% van de overheidsites hun digitale dienstverlening zijn aangesloten op eHerkenning. In het iNUP (decentrale overheid) is zelfs opgenomen dat in 2015 100% moet zijn aangesloten.   Nederland loopt dus niet achter op dit gebied.    Frank JonkerDirecteur CreAim www.creaim.nl en www.creaimidsp.nl   CreAim is erkend eHerkenning leverancier Voor eHerkenning zie : www.eherkenning.nlBron: http://www.creaim.nl/nieuws/eid_stelsel_nl/news/1/269

<< Terug    Lees verder >>