“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Themamaand mei 2012 Veilig verbinden

6/19/2012 11:01:09 AM   Bron: instantreporting.nl

Een veilige digitale lijn: Digipoort U stuurt uw SBR -berichten aan de overheid in via Digipoort. De berichten die u als accountant, administrateur of fiscaal jurist naar Digipoort verzendt, zijn privacygevoelig: ze bevatten immers financiële gegevens van uw klanten. U wilt zeker weten dat u die veilig over de Digipoort verzendt aan Belastingdienst, CBS of Kamer van Koophandel. Hoe is die veiligheid gewaarborgd?  De factsheet veilig verbinden geeft u in één oogopslag een samenvatting. PKIOverheidcertificaten U las al dat u een PKIOverheidcertificaat moet aanschaffen. Wanneer moet u dat doen en welk certificaat heeft u precies nodig? Lees deze factsheet. En weet vooral dat het aanschaffen van een PKIoverheid services certificaat tijd kost. Start daarom tijdig met uw registratie, om op tijd uw SBR -berichten aan te kunnen leveren.  Wat kan er nog meer met de Digipoort? De Digipoort is niet alleen gebouwd om SBR -berichten mee te ontvangen. Er gaan nu al jaarlijks 72 miljoen berichten over de poort: facturen, ziek- en herstelmeldingen en belastingaangiften. Bedrijven sturen die berichten aan overheden, maar ook overheden onderling gebruiken de poort voor de uitwisseling van gegevens. Digipoort wordt beheerd door Logius. Meer algemene informatie treft u dan ook aan op de Logius-website. Een presentatie die gebruik van Digipoort voor verschillende ketenprocessen in beeld brengt, treft u hier. De banken gebruiken een aparte digitale lijn om  SBR -berichten te ontvangen. Dit is de BIV . Meer daarover vindt u op het Rapportage Portaal, de website van het Financiële Rapportages Coöperatief. Machtigingen Om Elektronische Kopie Aanslagen (EKA's) te kunnen ontvangen voor klanten vroeg u tot voor kort machtigingen aan bij de Belastingdienst. Dit gebeurt meestal via het fiscale aangiftepakket. Nu u de aangiftes IB en VpB via SBR gaat versturen, betekent ook dat er een nieuw machtigingenproces zal zijn. Lees hier alles over dat proces en de concrete stappen die het bevat.   Juridische zekerheid Hoe weet u dat uw bericht goed is ontvangen door de Belastingdienst? Wat is de juridische ontvangstdatum en hoe krijgt u dat te zien? Wat als u uw aangiftes instuurt tijdens een storingswindow van de Digipoort? U leest hier wat de juridische status is van de berichten en wat u moet doen als het misgaat.   Meer informatie Al uw vragen worden in de rubriek Digipoort beantwoord. Meer weten? Het SBR Programma ondersteunt u graag. Richt u vraag of verzoek aan sbr@logius.nlBron: http://www.sbr-nl.nl/sbr-themamaanden-2012/themamaand-mei-2012-veilig-verbinden/

<< Terug    Lees verder >>