“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Quickfix voor de Nederlandse Taxonomie 2012

6/20/2012 9:00:36 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Door gebruikers van de Nederlandse Taxonomie 2012 is ontdekt dat het niet in alle gevallen mogelijk is om voor de bronheffing op buitenlandse spaarrente het juiste land van herkomst te kiezen. Hierdoor zijn belastingplichtigen met spaartegoeden in CuraƧao en Sint Maarten momenteel niet in staat om hun spaarrente op basis van de Nederlandse Taxonomie 2012 op te geven. Om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen hebben de NT partners (Belastingdienst, CBS en de Kamer van Koophandel) besloten om een quickfix uit te voeren. Dit betekent dat het bestand (bd-codes.xsd) waarin de landcodes zijn opgenomen voor de bronheffing op buitenlandse spaarrentes vervangen wordt. De wijziging is pas aan het einde van deze maand effectief. Zolang duurt het nog voordat alle systemen met de nieuwe landcodes kunnen omgaan. Meer informatie over de quickfix is te vinden op de website van het SBR Programma.

<< Terug    Lees verder >>