“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Machtigingen van klanten moeten vanaf 1 januari 20

7/3/2012 3:00:44 PM   Bron: instantreporting.nl

Nu u de aangiftes IB en VpB nu via SBR gaat versturen, betekent ook dat er een nieuw machtigingenproces zal zijn. Vanaf 1 januari 2013 moet u beschikken over een machtiging van uw klant om de SBA (de vroegere Elektronische Kopie Aanslagen of te wel EKA) op te kunnen halen. Deze machtigingen moeten voldoen aan de volgende eisen: Aard en strekking van de machtiging moet zijn vermeld De looptijd van de machtiging moet zijn aangegeven (onbeperkte looptijd is niet mogelijk) De machtiging moet zijn ondertekend door de wettelijk vertegenwoordiger. De machtiging kan ook elektronisch met behulp van eHerkenning worden ondertekend. Via uw fiscale pakket moeten de machtigingen één voor één worden aangeleverd aan het tijdelijke machtigingenregister van Logius. Dit moet ieder jaar weer worden gedaan. Snel zal het tijdelijke machtigingenregister worden vervangen door het machtigingenregister van eHerkenning. http://www.sbr-nl.nl/werken-met-sbr/hoe-verloopt-het-machtigingenproces/Bron: http://www.creaim.nl/nieuws/machtigingen_van_klanten_moeten_vanaf_1_januari_20/news/1/278

<< Terug    Lees verder >>