“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Quick fix Nederlandse Taxonomie 2012

7/3/2012 3:00:44 PM   Bron: instantreporting.nl

Er is een quick fix beschikbaar gesteld voor de Nederlandse Taxonomie 2012. Een enkel schema moet worden aangepast, voor degenen die met de Belastingdienst rapportages Inkomstenbelasting 2011 of Inkomstenbelasting verkort 2011 werken. Marktpartijen die landencodes voor de Belastingdienst gebruiken, hebben semantische fouten ontdekt bij het communiceren van ISO Landencodes. Na overleg met de NT Partners is besloten een quickfix op de bestaande taxonomie aan de markt ter beschikking te stellen om dit euvel te repareren. De wijzigingen hebben betrekking op de codes voor de Nederlandse Antillen, België, Curaçao en St. Maarten. Wijzigingen In de taxonomie NT6.0 worden ten behoeve van de Bronheffing die is ingehouden op spaarrente op grond van de Europese Spaarrenterichtlijn, de toegestane landcodes door middel van een enumeratie afgedwongen. Het gaat hier om het concept bd-burg:CountryCodeISOWithholdingTaxSavingsInterest ten behoeve van de Belastingdienstrapportages inkomstenbelasting 2011 en verkorte inkomstenbelasting 2011. In de toegestane landcodes ontbreken de landcodes voor Curaçao (CUW) en Sint Maarten (SXM). Daarnaast zijn de landcodes voor België (BEL) en de Nederlandse Antillen (ANT) ten onrechte opgenomen. Deze fouten bevinden zich in het schema (../6.0/basis/bd/types/bd-codes.xsd) Maatregelen Het schema bd-codes.xsd waarin de foutieve situatie voorkomt is aangepast. Het known errors document kent hierdoor ook een update. Op de NT -pagina is naast het NT6.0 bestand ook zichtbaar dat het een patch betreft door de vermelding: releasedatum dd 21-06-2012. Het nieuwe NT 6.0 zipbestand overschrijft het oude. Wij verzoeken u om ten behoeve de Belastingdienstrapportages inkomstenbelasting 2011 en verkorte inkomstenbelasting 2011 alleen de toegestane landcodes op te nemen in de NT6.0. Dit betekent dat u één van de volgende twee maatregelen dient te nemen. 1. Implementeren van de patch door het huidige schema te overschrijven: Quickfix zipfile en Known error overzicht 2. De complete NT6.0 taxonomie vervangen met het aangepaste bestand er reeds in.NT6.0 zipfile, release 19062012 Wanneer? De nieuwe codes kunnen niet gebruikt worden vóór 29 juni 2012. Dit is gelegen in het feit dat de backoffice van de Belastingdienst vanaf dan met het nieuwe schema gaat werken, en de bestanden op de sites www.nlvalidatie.nl en www.nltaxonomie.nl eveneens op deze datum worden gemigreerd. Met dit bericht hopen wij u tijdig op de hoogte te hebben gesteld.Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/quick-fix-nederlandse-taxonomie-2012/

<< Terug    Lees verder >>