“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Betaversie Service Bericht Aanslag beschikbaar

7/4/2012 9:00:16 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Door het SBR Programma is de betaversie van de Service Bericht Aanslag gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2013 zullen de EKA’s (Elektronische Kopie Aanslag) voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting vervangen worden door de SBA’s. Net als de aangiften die na 1 januari system-to-system verzonden worden aan de Belastingdienst zal de SBA dat verzonden wordt aan de intermediair, opgesteld zijn in het XBRL formaat. Om deze reden is de SBA straks een formeel onderdeel  van de Nederlandse Taxonomie. De SBA’s zijn na 1 januari alleen op te vragen als de intermediair over een eigen PKIoverheid services certificaat beschikt. Voor elke klant en per aangiftesoort dient de intermediair dan een machtigingsaanvraag in te dienen bij de Belastingdienst. Om er zeker van te zijn dat de SBA ook daadwerkelijk wordt verstuurd aan de juiste (gemachtigde) intermediair is het hebben van een eigen PKIoverheid services certificaat een noodzakelijke vereiste. Meer informatie over de betaversie SBA is hier te vinden. Meer informatie over het nieuwe machtigen is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>