“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

XBRL Nederland op zoek naar nieuwe bestuursleden

7/6/2012 7:00:13 AM   Bron: dexbrlsite.nl

Op basis van het rotatieschema zullen Tom Vreeburg (Ernst & Young) en Richard Schiphorst (CaseWare) aan het einde van dit jaar aftreden als bestuursleden van XBRL Nederland. XBRL Nederland is dus op zoek naar twee nieuwe bestuursleden die vanaf 1 januari 2013 de belangen van de stichting willen behartigen. Voor de nieuwe bestuursleden zijn profielen samengesteld. Kandidaten dienen te beschikken over technische XBRL kennis en kennis van de softwaremarkt of dienen te beschikken over functionele kennis en dan vooral op het gebied van de Informatie Supply Chain, internal control en auditing. Kandidaten, die overigens deelnemer moeten zijn van XBRL Nederland, moeten zich uiterlijk voor 1 oktober melden bij het zittende bestuur. Meer informatie over XBRL Nederland is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>