“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Subsidie voor XBRL projecten

7/6/2012 7:00:13 PM   Bron: dexbrlsite.nl

XBRL Nederland heeft aangekondigd subsidie te willen verstrekken aan projecten die de ontwikkeling en informatie over de toepassingsmogelijkheden van XBRL stimuleren. Wat mij betreft een zeer goed initiatief, wat ik dan ook van harte toejuich. Helaas staat aanmelding alleen open voor (betalende) deelnemers van XBRL Nederland. En daarom doe ik het volgende aanbod: mocht u een idee hebben voor een XBRL gerelateerde project dat voldoet aan de voorwaarden, dan ben ik bereid deze, via het deelnemerschap van mijn werkgever, aan te melden bij XBRL Nederland. Aanvullende voorwaarde is wel dat ik achter het projectvoorstel kan staan. Meer informatie over de subsidie op XBRL projecten is hier te vinden. U kunt contact met mij opnemen via het contactformulier op deze website.

<< Terug    Lees verder >>