“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Belastingdienst besteed aandacht aan SBR

7/8/2012 3:00:14 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Nu de datum van 1 januari 2013 met rasse schreden nadert is ook de Belastingdienst gestart met een communicatie offensief over SBR op haar website. In het deel voor de intermediairs is het aangifte doen via Standard Business Reporting nota bene het allereerste onderwerp. Hoewel de informatie nog summier is, worden al wel de belangrijkste onderwerpen behandeld, zoals de aanschaf van een PKIoverheid services certificaat, de veranderingen voor de intermediair en de tijdslijnen voor de overgang van het BAPI-kanaal naar Digipoort. In dat laatste onderdeel, maar ook bij het item ‘Wat verandert er?’ is te lezen dat SBR op termijn ook gebruikt gaat worden voor toeslagen en de aangifte loonheffingen. Zo komt er langzaam maar zeker een einde aan het BAPI tijdperk. SBR bij de Belastingdienst is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>