“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SBR en fiscale aangifte; Bapi of Digipoort?

7/9/2012 9:02:34 AM   Bron: instantreporting.nl

Weet u het nog? U heeft ongetwijfeld gelezen dat als gevolg van de invoering van SBR per 1 januari 2013 het nodige gaat veranderen op het gebied van de IB- en VpB-aangiften. Wanneer doet u aangifte via Bapi en wanneer via Digipoort? Overzicht aangifte Omdat SBR stapsgewijs wordt ingevoerd, zullen BAPI en Digipoort vanaf 1 januari 2013 enige tijd naast elkaar bestaan. In onderstaand overzicht ziet u via welk kanaal u wat moet aanleveren.   Aangifte   Kanaal   Opmerking     Aangiften IB en VpB, tot en met aangiftejaar 2011   BAPI         Elektronische kopie aanslagen tot en met 2011   BAPI         Aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, aangiftejaar 2012 en later   SBR-Digipoort   Softwareleveranciers ondersteunen SBR vanaf belastingjaar 2012     Uitstelaanvragen voor aangiften 2012   SBR-Digipoort         Wijzigingsverzoeken voor Voorlopige Aanslagen (VA’s) t/m belastingjaar 2013   BAPI/SBR-Digipoort   Overgangsregeling     Wijzigingsverzoeken voor Voorlopige Aanslagen (VA’s) vanaf belastingjaar 2014   SBR-Digipoort         Elektronische kopie aanslagen (EKA) vanaf 2012   BAPI/SBR-Digipoort   Overgangsregeling     Btw-aangiften en ICP-opgaven, tot 1 januari 2014   BAPI         Btw-aangiften en ICP-opgaven, vanaf 1 januari 2014   SBR-Digipoort         Aangiften loonheffingen en toeslagen   BAPI   Er is nog niet bepaald wanneer voor deze middelen de SBR-standaard wordt ingevoerd   Certificaten Om digitaal aangiften te doen via het BAPI-kanaal, gebruikt u een BAPI-certificaat. Om aangiften te doen via SBR met Digipoort moet u een ander certificaat hebben: het PKIoverheid-certificaat. Deze certificaten zijn onderling niet uitwisselbaar. EKA’s en machtigen met SBR Om Elektronische Kopie Aanslagen ( EKA 's) te kunnen ontvangen voor klanten vroeg u tot voor kort machtigingen aan bij de Belastingdienst. Dit gebeurt meestal via het fiscale aangiftepakket. Met SBR kan op ongeveer dezelfde wijze een machtiging worden aangevraagd. Met dit verschil dat de  machtigingsaanvraag nu moet worden ingediend bij Logius, als beheerder van Digipoort.U moet de machtigingen voor al uw klanten opnieuw aanvragen, want deze worden niet automatisch omgezet naar SBR. Worden er geen machtigingen aangevraagd, dan worden er geen SBA 's verstuurd. Het aanvragen van de machtigingen voor uw klanten dient vanaf 2013 elk jaar te gebeuren. Zie verder www.sbr-nl.nl/werken-met-sbr/hoe-verloopt-het-machtigingenproces.Bron: http://www.nba.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsarchief/SBR-en-fiscale-aangifte-Bapi-of-Digipoort/

<< Terug    Lees verder >>