“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Betaversie NT-extensie SBA beschikbaar

7/9/2012 9:02:34 AM   Bron: instantreporting.nl

Voor financiele softwareleveranciers is nu de bètaversie van de extensie op de Nederlandse Taxonomie beschikbaar, die de nieuwe berichtstroom SBA (voorheen EKA ) bevat. In maart 2012 kondigde de Belastingdienst een nieuwe berichtstroom in de Nederlandse Taxonomie aan: het Service Bericht Aanslag (Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting en Zorgverzekeringswet). Dit bericht is de opvolger van de Elektronische Kopie Aanslag die de Belastingdienst beschikbaar stelt via het Bapi -kanaal. Vandaag is de bètaversie van deze extensie op de Nederlandse Taxonomie 2012, genaamd NT6.1.b.1, gepubliceerd. Deze bètaversie vervangt de alfaversie van 24 april.  De publicatie van deze nieuwe berichtstroom kon niet tegelijkertijd met de andere fiscale aangiftes en opgaven zoals opgenomen in de basisversie van de Nederlandse Taxonomie, plaats vinden. De reden daarvoor is dat het ontwerptraject voor dit nieuwe bericht op een later tijdstip is gestart, dan het onderhoudstraject van de fiscale aangiftes en opgaven in de basisversie. Met ingang van de NT7-cyclus zal dit bericht onderdeel uitmaken van de basisversie van de Nederlandse Taxonomie. De publicatie van deze bètaversie is specifiek bestemd voor financiële softwareleveranciers. Zij worden hiermee in de gelegenheid gesteld om hun producten tijdig aan te passen. Het is nog niet mogelijk om Service Berichten Aanslag gebaseerd op deze extensie van de Belastingdienst op te vragen. Na implementatie van de definitieve extensie in de processen van de Belastingdienst en in Digipoort (in de loop van 2012), kunnen wel Service Berichten Aanslag worden opgevraagd. U vindt de bètaversie ook op de NT2012 pagina. De SBA -instances voldoen aan de BD- FRIS ten behoeve van de NT6.1, de voorliggende NL- FRIS (NT6.0) en uiteraard de FRIS -PWD.Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/betaversie-nt-extensie-sba-beschikbaar/

<< Terug    Lees verder >>