“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Toetredingsprocedure voor SBR beschikbaar

8/23/2012 9:00:17 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Door het SBR Programma is het groenboek met de toetredingsprocedure en –criteria voor uitvragende partijen gepubliceerd. Dit zijn publieke en private organisaties die op basis van wet- en regelgeving, dan wel contractuele verplichtingen, regelmatig rapportages opvragen. Deze organisaties worden de kans geboden om aan te sluiten bij het SBR concept. Naast de vele voordelen en rechten die de aansluiting biedt, zijn er ook vele verplichtingen. De rechten en verplichtingen worden in het groenboek uitvoerig behandeld. Tot 15 september is het mogelijk om het groenboek te commentariëren. Meer informatie is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>