“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SBR Toetredingsprocedure gepubliceerd

8/27/2012 11:01:04 AM   Bron: instantreporting.nl

Vandaag publiceert het SBR Programma het zogenaamde Groenboek met de Toetredingsprocedure SBR ter becommentariëring. De procedure is een bijlage bij het het document Hoofdlijnen Governance, dat de governance schetst van SBR als permanent samenwerkingsverband. Groenboek SBR Toetredingsprocedure Bij SBR is een brede community betrokken, met een veelheid aan instanties en personen uit uiteenlopende sectoren van markt en overheid. Om te kunnen profiteren van de inzichten die al deze betrokkenen ten aanzien van de governance (kunnen) hebben is besloten tot een groenboek-witboek procedure. In april 2012 is het basisdocument 'Groenboek' voorgelegd aan de markt. Inmiddels heeft dit geleid tot een 'Witboek Hoofdlijnen Governance' dat voor een eerste bespreking aan het SBR -Beraad is voorgelegd. Het 'Groenboek  SBR Toetredingsprocedure' is een bijlage bij deze Hoofdlijnen voor de Governance. Bekijk hier het document Toetredingsprocedure. Tot 15 september 2012 kan commentaar worden ingestuurd via sbr@logius.nl o.v.v. Groenboek. Van programma naar permanente structuur In 2011 is besloten dat SBR het verplichte kanaal wordt voor de system-to-system communicatie in het kader van de financiële verantwoordingsrapportage van bedrijven aan Belastingdienst, Kamer van Koophandel en CBS. Dit leidt ertoe dat SBR overgaat van een programma naar een min of meer permanente structuur. Daarmee ontstond de noodzaak om te komen tot vaststelling van de governance voor deze structuur. Op 26 april 2012 publiceerde het SBR Programma een notitie waarin is beschreven hoe de  governance voor SBR als een permanent samenwerkingsverband kan functioneren. Op dit document  (het 'Groenboek') kon tot medio mei commentaar worden ingezonden. Van groen naar wit Op basis van het commentaar op het Groenboek is een Witboek gemaakt, dat in de afgelopen maanden voor een formele commentaarronde is voorgelegd aan de verschillende bestaande SBR -gremia. Voorzien wordt dat het SBR Beraad in november 2012 tot een definitieve vaststelling van de governance kan komen. Onderdeel uitmakend van dit Witboek zijn aldus: de Toetredingsprocedure-bijlage (vandaag gepubliceerd) en de Charter SBR Gremia-bijlage (8/8 gepubliceerd).Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/sbr-aansluitprocedure-gepubliceerd/

<< Terug    Lees verder >>