“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Charters bij Groenboek Governance SBR gepubliceerd

8/27/2012 11:01:04 AM   Bron: instantreporting.nl

Het SBR Beraad heeft in 2011 het SBR Programma geïnstrueerd om voorstellen te ontwikkelen die uitgaan van en aansluiten bij de bestaande programma-governance. Het zogeheten 'Groenboek' schetst de wijze waarop deze governance voor SBR als een permanent samenwerkingsverband kan functioneren. In het kader van de vaststellingsprocedure is vandaag een bijlage voor commentaar gepubliceerd: de Charters.   Bij SBR is een brede community betrokken, met een veelheid aan instanties en personen uit uiteenlopende sectoren van markt en overheid. Om te kunnen profiteren van de inzichten die al deze betrokkenen ten aanzien van de governance (kunnen) hebben is besloten tot een groenboek-witboek procedure. In april 2012 is het basisdocument 'Groenboek' voorgelegd aan de markt. De Charters die vandaag worden gepubliceerd, zijn een bijlage bij dit Groenboek. Zij beschrijven ondermeer de taakgebieden, werkwijze en samenstelling van de SBR -overleggremia. Bekijk hier het document Charters SBR. Tot 15 september 2012 kan commentaar worden ingestuurd via sbr@logius.nl o.v.v. Groenboek. Van programma naar permanente structuur In 2011 is besloten dat SBR het verplichte kanaal wordt voor de system-to-system communicatie in het kader van de financiële verantwoordingsrapportage van bedrijven aan Belastingdienst, Kamer van Koophandel en CBS. Dit leidt ertoe dat SBR overgaat van een programma naar een min of meer permanente structuur. Daarmee ontstond de noodzaak om te komen tot vaststelling van de governance voor deze structuur. Op 26 april 2012 publiceerde het SBR Programma een notitie waarin is beschreven hoe de  governance voor SBR als een permanent samenwerkingsverband kan functioneren. Op dit document  (het 'Groenboek') kon tot medio mei commentaar worden ingezonden. Van groen naar wit Op basis van het commentaar op het Groenboek is een Witboek gemaakt, dat in de afgelopen maanden voor een formele commentaarronde is voorgelegd aan de verschillende bestaande SBR -gremia. Voorzien wordt dat het SBR Beraad in november 2012 tot een definitieve vaststelling van de governance kan komen. Naast de Charter-bijlage, zal medio augustus tevens een bijlage voor de Toetredingsprocedure worden gepubliceerd. Deze bijlagen maken dus deel uit van het eind 2012 vast te stellen definitieve Witboek. Daarmee is dan officieel de structuur die de samenwerking beschrijft, vastgelegd.Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/charters-bij-groenboek-governance-sbr-gepubliceerd/

<< Terug    Lees verder >>