“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Definitieve extensie verzoek/wijziging Voorlopige Aanslag Belastingdienst

8/27/2012 11:01:04 AM   Bron: instantreporting.nl

De Belastingdienst heeft in 2011 twee nieuwe berichtstromen in de Nederlandse Taxonomie geïntroduceerd: het verzoek/wijziging voorlopige aanslag Inkomstenbelasting en het verzoek/wijziging voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting. Vandaag is de definitieve versie van deze extensie gepubliceerd, genaamd NT6.2. De nieuwe berichtstromen kunnen niet tegelijkertijd met de andere fiscale aangiftes en opgaven zoals opgenomen in de basisversie van de Nederlandse Taxonomie, bekend worden gemaakt. De reden daarvoor is dat de inhoud van de verzoeken voorlopige aanslagen door de Belastingdienst op een later tijdstip wordt vastgesteld, dan de fiscale aangiftes en opgaven in de basisversie. De verzoeken voorlopige aanslagen worden daarom altijd in de vorm van een extensie gepubliceerd. Deze definitieve versie genaamd NT6.2 vervangt de op 5 juni gepubliceerde bètaversie.  De definitieve extensie bevat een gering aantal verbeteringen. Het belangrijkste verschil is dat de naamgeving van de entrypoints gewijzigd is ten opzichte van de bètaversie. Daarnaast is een verbeterd BD- FRIS bestand opgeleverd. Op basis van deze versie kunnen verzoeken en/of wijzigingen voor voorlopige aanslagen worden ingediend. Samen met de extensie is ook aanvullende documentatie, zoals voorbeeldinstances, gepubliceerd. U treft de NT6.2 op deze pagina. LET OP: Het is van groot belang de extensie op de juiste plaats ten opzichte van versie 6.0 in uw gegevensopslag te plaatsen, omdat de extensie taxonomie onderdelen van versie 6.0 hergebruikt en daar door middel van relatieve paden naar verwijst. Er wordt vanuit gegaan dat versie 6.0 en 6.2 NAAST ELKAAR als mappen onder een andere map (van uw keuze) geplaatst worden. Vergelijkbaar met de inrichting op http://www.nltaxonomie.nlBron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/definitieve-extensie-verzoekwijziging-voorlopige-aanslag-belastingdienst/

<< Terug    Lees verder >>