“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Definitieve extensie Service Bericht Aanslag Belastingdienst

8/27/2012 11:01:04 AM   Bron: instantreporting.nl

In maart 2012 kondigde de Belastingdienst een nieuwe berichtstroom in de Nederlandse Taxonomie aan: het Service Bericht Aanslag (Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting en Zorgverzekeringswet). Dit bericht is de opvolger van de Elektronische Kopie Aanslag die de Belastingdienst beschikbaar stelt via het Bapi ?kanaal. Vandaag is de definitieve versie van deze extensie op de Nederlandse Taxonomie 2012, genaamd NT6.1, gepubliceerd. Deze definitieve versie vervangt de bètaversie van 3 juli j.l. De publicatie van deze nieuwe berichtstroom kon niet tegelijkertijd met de andere fiscale aangiftes en opgaven zoals opgenomen in de basisversie van de Nederlandse Taxonomie, plaats vinden. De reden daarvoor is dat het ontwerptraject voor dit nieuwe bericht op een later tijdstip is gestart, dan het onderhoudstraject van de fiscale aangiftes en opgaven in de basisversie. Met ingang van de NT7-cyclus zal dit bericht wel onderdeel uitmaken van de basisversie van de Nederlandse Taxonomie. De publicatie van deze definitieve versie is specifiek bestemd voor financiële softwareleveranciers. Implementatie in de processen van de Belastingdienst en in Digipoort zal nog plaatsvinden. Het moment dat u op basis van deze extensie SBA 's kunt opvragen, wordt daarom nader bekendgemaakt. U vindt de definitieve versie op de NT2012 pagina. Samen met de extensie is ook aanvullende documentatie gepubliceerd.Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/definitieve-extensie-service-bericht-aanslag-belastingdienst/

<< Terug    Lees verder >>