“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Stuurgroeplid aan het woord: Sneller betalen is geld verdienen

8/28/2012 5:00:10 PM   Bron: Logius

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft wel eens de naam een wat "dwarsig"...

<< Terug    Lees verder >>