“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

PERSBERICHT: XBRL Nederland Scriptie Award

8/30/2012 11:01:01 AM   Bron: instantreporting.nl

Op initiatief van XBRL Nederland wordt dit jaar opnieuw de XBRL Nederland Scriptie Award uitgereikt. HBO- en WO-studenten die tussen 1 november 2012 en 1 november 2013 afstuderen op een aan XBRL/ SBR gerelateerd onderwerp, kunnen meedingen naar deze prijs, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag. De XBRL Nederland Scriptie Award is ingesteld om het onderzoek naar de toepassing van XBRL te stimuleren. Voorwaarde voor deelname is dat het onderwerp van de afstudeerscriptie een directe relatie heeft met het (gebruik van) XBRL in relatie tot bijvoorbeeld bedrijfseconomie, accountancy of aanverwant terrein. Een deskundige jury, voorgezeten door een lid van het bestuur van XBRL Nederland, beoordeelt de inzendingen op onder andere originaliteit, wetenschappelijke onderbouwing en praktische relevantie. Het SBR Programma, onderdeel van Logius, ondersteund dit initiatief. Vanuit het SBR Programma zal ook Rijksregisseur Rob Kuipers zitting nemen in de jury. De winnaar zal in het eerste kwartaal van 2014 tijdens een feestelijke gelegenheid bekend gemaakt worden en gaat naar huis met een oorkonde en een geldbedrag van ? 1.500. Voor de winnaar van de tweede- en derde prijs is respectievelijk ? 1.000 en ? 750 beschikbaar. Scripties* dienen vóór 1 november 2013 aan XBRL Nederland te worden aangeboden in Word-format via secretariaat@xbrl-nederland.nl. Alle ingezonden scripties worden gepubliceerd op de website van XBRL Nederland www.xbrl.org/nl, het Instant Reporting-initiatief van de Hogeschool van Amsterdam www.instantreporting.nl en het SBR Programma www.sbr-nl.nl. XBRL Nederland wenst alle studenten heel veel succes met zijn of haar afstudeerscriptie! *Bij deelname stemt u in met de Reglementen van XBRL Nederland Scriptie Award.Bron: http://www2.xbrl.org/nl/XBRL%20Scriptie%20Award/XBRL%20Scriptie%20Award%202012-2013.pdf

<< Terug    Lees verder >>