“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Kredietrapportages kleine rechtspersonen vanaf 2013 ook op commerciële grondslag

8/30/2012 9:00:15 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Vandaag is door het Financieel Rapportage Coöperatief de alfa versie van de Bankentaxonomie 2013 gepubliceerd. Naast inhoudelijke veranderingen in de wereld van de kredieten is een nieuwe versie ook noodzakelijk om aansluiting met de Nederlandse Taxonomie te behouden. Deze laatste wijzigt immers elk jaar door wijzigingen in wet- en regelgeving. Met de publicatie van de alfa versie krijgen we eveneens inkijk in de functionele wijzigingen die vanaf 1 februari 2013 gaan gelden. Vanaf dat moment is mogelijk om voor kleine ondernemingen kredietrapportages op basis van commerciële grondslag op te stellen. Hiermee is voldaan aan de wensen van diverse intermediairs. De komst van de commerciële grondslag betekent ook dat de ‘brugstaten’ komen te vervallen. Een andere noviteit is de komst van de tussentijdse rapportages. Behoudens de bancaire IB-aangifte kent elke andere kredietrapportage een tussentijdse variant. In de tussentijdse rapportages hoeven minder toelichtingen te worden opgenomen. Naaste de alfa versie van de Bankentaxonomie 2013 is ook een scala aan begeleidende documenten opgeleverd, zoals gebruikshandleidingen en voorbeeldbestanden. Meer informatie over de alfa versie van de Bankentaxonomie 2013 is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>