“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Deloitte publiceert duurzaamheidsrapportage en jaarrekening in XBRL

9/24/2012 7:00:15 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Voor de vierde achtereenvolgende jaar heeft Deloitte Nederland haar jaarrekening in het XBRL formaat gepubliceerd. Zij zijn hiermee één van de weinige grote Nederlandse ondernemingen die dat (op vrijwillige basis) doen. Net als vorig jaar is ook de geëncrypte versie van de XBRL jaarrekening te downloaden. Hiermee kan de authenticiteit van de jaarrekening worden vastgesteld. Voor de encryptie is de sleutel van de controlerende accountant gebruikt. De XBRL jaarrekening is voorzien van een ‘assurance report’. In het door Ernst & Young ondertekende rapport valt op te maken dat voldaan is aan de richtlijnen zoals opgenomen in de SBR handleiding voor het opstellen van jaarrekeningrapportages. De XBRL jaarrekening is overigens nog niet voorzien van een XBRL accountantsverklaring. De NBA is momenteel druk bezig om oplossingen op dit gebied uit te denken. Naast de jaarrekening heeft Deloitte Nederland ook in XBRL gerapporteerd over de duurzaamheid (sustainability) in haar organisatie. Volgens mij is dit een unicum en is Deloitte de eerste organisatie in de wereld die dit heeft gedaan. De duurzaamheidsrapportage is gebaseerd op de GRI taxonomie, dat samen door Global Reporting Initiative en Deloitte Nederland is ontwikkeld. De XBRL jaarrekening en duurzaamheidsrapportage zijn hier te vinden

<< Terug    Lees verder >>