“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Bètaversie extensie Service Bericht Voorlopige Aan

9/25/2012 9:01:32 AM   Bron: instantreporting.nl

Ten behoeve van financiële softwareleveranciers is vandaag de bètaversie voor Service Bericht Aanslagen ten behoeve van de Voorlopige Aanslag gepubliceerd, als extensie op de Nederlandse Taxonomie 2012. De bètaversie vervangt de alfaversie van 6 september. Deze versie van de extensie op de Nederlandse Taxonomie 2012, genaamd  NT6.3.b.1, is opgesteld ten behoeve van service berichten voorlopige aanslag voor aangiftejaar 2013, die als retourberichten horen bij de NT6.2 verzoek/wijziging van een Voorlopige Aanslag Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting 2013. De berichtstroom zal in de toekomst als extensie op de basisversie van de Nederlandse Taxonomie gelijktijdig gepubliceerd gaan worden samen met de berichtstromen verzoek/wijziging Voorlopige Aanslag Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting. De publicatie van deze bètaversie is specifiek bestemd voor financiële softwareleveranciers. Zij worden hiermee in de gelegenheid gesteld om hun producten tijdig aan te passen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om SBA 's gebaseerd op deze extensie op te vragen. Na implementatie van de definitieve extensie in de processen van de Belastingdienst en in Digipoort kunnen wel Service Bericht Aanslagen ten behoeve van de Voorlopige Aanslag worden opgevraagd. Bekijk de bètaversie op de pagina Nederlandse Taxonomie 2012  (Extensie Service Bericht voorlopige aanslag: NT6.3.b.1) Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/betaversie-extensie-service-bericht-voorlopige-aanslag-2013/

<< Terug    Lees verder >>