“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SRA wint tijd voor de kantoren in het SBR-implementatietraject

9/25/2012 9:01:32 AM   Bron: instantreporting.nl

Op initiatief van SRA heeft eind augustus een bespreking plaatsgevonden met het management van de Belastingdienst, waarin de zorg is uitgesproken rond het invoeringsproces van SBR. SBR wordt per 1 januari 2013 het exclusieve aanleverkanaal voor diverse stromen. Dit betekent dat aangiftes IB en VpB over het aangiftejaar 2012 die u rechtstreeks vanuit uw software verstuurt, verplicht met SBR moeten worden aangeleverd. SRA-bestuurslid Jan Zweekhorst uitte met name zijn zorgen over het aanvraagproces van het Service Bericht Aanslag (vervanger van de Elektronische Kopie Aanslag) en dat van de uitstelaanvraag (voor 1 april) voor het aangifte jaar 2012: Is iedereen op tijd klaar?. Tijdens het gesprek met de Belastingdienst waarbij ook NOAB aanwezig was, heeft Zweekhorst twee voorstellen gedaan die gisteren door het Ministerie van Financiën zijn goedgekeurd: 1. EKA en SBADe SBA -de nieuwe EKA- is zeer waarschijnlijk niet klaar op 1 januari 2013. Daarom zal in 2013 de EKA blijven bestaan naast de SBA. Kortom: het aangiftejaar 2012 kan ook in EKA ontvangen worden. 2. De UitstelregelingDe uitstelaanvraag voor het aangiftejaar 2012 moet u voor 1 april 2013 indienen. Om wat ruimte voor de kantoren te creëren, gaat het Ministerie ermee akkoord dat u de uitstelaanvragen, evenals EKA/SBA, ook nog via het BAPI-kanaal kunt aanvragen. Hierdoor wint u een aantal maanden tijd om uw organisatie SBR-proof te maken. Ondanks deze tijdswinst benadrukken we nogmaals het belang om het migratieproces rond SBR (implementatie juiste PKI service certificaat én software) zo snel mogelijk te starten als u dat als kantoor nog niet heeft gedaan. De Belastingdienst stelt dat uw kantoor uiterlijk 1 maart 2013 SBR-proof moet zijn. Voor meer informatie verwijzen we u naar de publicaties van de Belastingdienst en www.sbr-nl.nl/ Categorie(n) XBRL , Branche > Accountantskantoren, Soort > Belastingen, Juridisch en Subsidie Bronvermelding SRA Internet URL http://www.sra.nl Bron: http://www.ictaccountancy.nl/

<< Terug    Lees verder >>