“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Mkb nog niet massaal over op portals

9/25/2012 9:01:32 AM   Bron: instantreporting.nl

Portals als communicatieplatform van accountant naar de ondernemer en instanties zoals de bank, Belastingdienst en Kamer van Koophandel rijzen als paddenstoelen de grond uit. Maar zit de klant er op te wachten? "Vaak wordt een portal aangeschaft als een soort verlengstuk, maar dan benut het kantoor het potentieel van een portal niet." zie ook Wijzigingen in de WBSO voor 2013 Panteia/EIM: Vergrijzing mkb-ondernemers bedrijfsprestaties onder druk Extra aftrek innovatie: Research & development aftrek Meer marktkennis, meer innovaties, meer winststijging 6 miljoen voor onderzoek door creatieve industrie RDA populair bij bedrijven De big four investeren in portals om processen 24 uur, zeven dagen in de week inzichtelijk te maken, de klantcommunicatie te regelen en processen zoals de btw-aangifte zoveel mogelijk te digitaliseren. Dat doen ze niet voor niets, zou je zeggen. Desondanks gaan accountantskantoren er nog niet massaal op over, constateert Jan Wietsma van Full Finance in het septembernummer van Accountant. "Ik vraag me ook af of de mkb-ondernemer, een groot deel van onze economie, daadwerkelijk op een portal zit te wachten. Ik hoor daarnaast van accountants dat ze de kosten te hoog vinden om een eigen portal te realiseren. Deze bedraagt soms vijftien tot twintig euro per klant per jaar." Henri Pannen, samen met Marco Verhoef eigenaar van PV Accountants, is ook kritisch. "Zo'n portal is puur ondersteunend aan het contact tussen klant en accountant. Dat contact is er, zeker bij het mkb, via telefoon, e-mail, sms en voicemail al bijna 24 uur per dag. Je staat immers al dichtbij de ondernemer." Pannen houdt de ontwikkelingen wel goed in de gaten. Paul Berends, registeraccountant en directeur Mkb bij Countus Zwolle, vertelt dat zijn organisatie inmiddels een eerste versie van een portal heeft uitgerold. "Het begon bij ons met de aangifte inkomstenbelasting. Die wilden we aanbieden via een portal bij de klant, zodat er digitaal een akkoord op gegeven kan worden en deze vervolgens automatisch kan worden doorgestuurd naar de Belastingdienst. Uit reacties van klanten bleek dat die vooral enthousiast werden wanneer we veel meer in dat communicatiekanaal zouden zetten. Denk aan loonstroken, testamenten, oude jaarrekeningen, conceptjaarrekening die kunnen worden aangevuld enz." De ontwikkeling van portals is wat Berends betreft niet te stoppen. Onderzoeker Gerard Bottemanne van GBNED ziet op drie gebieden portals opkomen. Allereerst bij accountantskantoren die zelf een portaal optuigen. "Dat zijn vooral de grote kantoren zoals BDO met bdodirect.nl en Deloitte met ctrl.nl." Als tweede de portalen afkomstig van leveranciers van boek- en salarissoftware. "Zij bieden een portaalfunctie bij hun huidige toepassingen. Denk aan Exact, AFAS, Unit4 enz." Als laatste noemt hij leveranciers die specifieke portalen neerzetten die communiceren met andere software. "Bijvoorbeeld Pinkweb, CreAim, Mijnaccountantsportal en YOB." Het is voor het gemiddelde accountantskantoor lastig om door de bomen het bos te zien. Bottemanne raadt dan ook aan eerst maar eens met de bestaande softwareleverancier te gaan praten. "Dan weet je in elk geval dat je de portal makkelijk aan je eigen administratiesysteem kunt koppelen." Er wordt bij accountantskantoren meer over portals gesproken dan dat er wat mee wordt gedaan, constateert ook Mohamed Amri, manager productmanagement bij AFAS. "Vaak wordt een portal aangeschaft als een soort verlengstuk, maar dan benut het kantoor het potentieel van een portal niet. Het is geen verlengstuk van je bestaande software. We hebben met tien accountantskantoren gesproken in een vergaderzaal. Wat zou je willen met een portal? Het belangrijkste punt dat naar boven kwam was workflow. Inzicht in de stukken was belangrijk, accordering van die stukken, communicatie en gepersonaliseerd nieuws. Dat alles up to date, en daar wringt vaak de schoen. Als je processen niet op orde hebt om informatie up to date te houden, dan kijkt de klant dus tegen verouderde informatie aan. Waarom zou hij dan terugkomen naar de portal?" Download het artikel 'Manier van werken aanpassen' Bron: http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Mkb+nog+niet+massaal+over+op+portals.aspx

<< Terug    Lees verder >>