“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Ernst & Young publiceert nu ook jaarrekening in XBRL

10/3/2012 5:00:16 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Gisteren is door Ernst & Young het financiële jaarverslag over 2011/2012 gepubliceerd in het XBRL formaat. Dit hebben zij gedaan op basis van de volledige IFRS rapportage (rpt-kvk-ifrs-full-NL-2011), zoals opgenomen in de Nederlandse Taxonomie. Doordat de Nederlandse IFRS rapportage niet over de mogelijkheid beschikt om met behulp van contexten onderscheidt te maken in enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningposten, heeft Ernst & Young besloten om voor het geconsolideerde en enkelvoudige deel van haar jaarrekening een aparte XBRL rapportage op te stellen. Met de publicatie door Ernst & Young is een nieuw Nederlands XBRL wapenfeit gerealiseerd. Voor zover ik het kan overzien is Ernst & Young de eerste Nederlandse organisatie dat gebruik maakt van een Nederlandse IFRS rapportage. De gepubliceerde XBRL rapportages zijn voorzien van een ‘assurance report’ dat door BDO is opgesteld. Om de authenticiteit en de integriteit van de XBRL rapportages te controleren is gebruik gemaakt van enveloped signing. Dit betekent dat aan de XBRL instance een hash is toegevoegd. De hash is onder andere gebaseerd op de inhoud van de XBRL rapportage en de private sleutel van de controlerende accountant. Deze methode wijkt overigens af van de door Deloitte gehanteerde methode. Naast de jaarrekening heeft Ernst & Young net als Deloitte ook haar ‘sustainability’ rapportage opgesteld in het XBRL formaat. In tegenstelling tot Deloitte is de duurzaamheidsrapportage van Ernst & Young voorzien van een assurance rapport. Eveneens opgesteld door BDO. De XBRL rapportages en de assurance rapporten zijn hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>