“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Online platform Standard Business Reporting gelanceerd

10/8/2012 11:01:15 AM   Bron: instantreporting.nl

Het SBR Programma heeft een online kennisplatform ontwikkeld over Standard Business Reporting en alles wat daaraan verwant is. De ontwikkeling, borging en verspreiding van inhoudelijke informatie over deze rapportagestandaard is belangrijk voor de adoptie van SBR . Met deze zogenoemde 'Body of Knowledge' is hiervoor een toegankelijk en informatief instrument gecreëerd, dat zowel door de accountancydoelgroep als door bijvoorbeeld accountantsopleidingen benut kan worden. De SBR Body of Knowledge wordt gratis aan belangstellenden beschikbaar gesteld, en bevat naast actuele informatie, ook publicaties uit voorgaande jaren. Het online platform biedt de gebruiker een zo compleet mogelijk beeld van de ontwikkeling van SBR , maar ook van de afzonderlijke componenten ervan, zoals XBRL en de Nederlandse Taxonomie. Waar de website van het SBR Programma zich met name richt op de Nederlandse situatie en praktische toepassing van SBR , is in de Body of Knowledge ook veel informatie opgenomen over het ontstaan van SBR en het gebruik vanXBRL en SBR in andere landen. De SBR Body of Knowledge wordt regulier onderhouden. Aanvullende informatie of stukken kunnen via het SBR Programma worden geplaatst. Contact verloopt via sbr@logius.nl. Bezoek het online platform. Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/online-platform-standard-business-reporting-gelanceerd/

<< Terug    Lees verder >>