“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Definitieve versie extensie Service Bericht Voorlopige Aanslag 2013 klaar

10/8/2012 11:01:15 AM   Bron: instantreporting.nl

Ten behoeve van financiële softwareleveranciers is nu de definitieve versie van de extensie op de Nederlandse Taxonomie beschikbaar, die de nieuwe berichtstroom SBA (voorheen EKA ) bevat. Deze is opgesteld ten behoeve van service berichten voorlopige aanslag voor aangiftejaar 2013, die als retourberichten horen bij de NT6.2 verzoek/wijziging van een Voorlopige Aanslag Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting 2013. Deze berichtstroom zal in de toekomst als extensie op de basisversie van de Nederlandse Taxonomie gelijktijdig gepubliceerd gaan worden samen met de berichtstromen verzoek- wijziging voorlopige Aanslag Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting. Op 5 september 2012 is de alfaversie van de extensie op de Nederlandse Taxonomie 2012 gepubliceerd, genaamd  NT6.3.a.1, op 17 september 2012 is de bètaversie gepubliceerd en heden vind publicatie van de definitieve versie plaats. Behoudens het versienummer is de definitieve extensie ongewijzigd ten opzichte van de bètaversie. De publicatie van de definitieve versie is specifiek bestemd voor financiële softwareleveranciers. Zij worden hiermee in de gelegenheid gesteld om hun producten tijdig aan te passen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om Service Berichten Aanslag gebaseerd op deze extensie van de Belastingdienst op te vragen. Na implementatie van de definitieve extensie in de processen van de Belastingdienst en in Digipoort kunnen wel Service Berichten ten behoeve van  de Voorlopige Aanslag worden opgevraagd. Het exacte tijdstip waarop dit mogelijk is, zal later worden gecommuniceerd. Bekijk de Extensie op de Taxonomie 2012-pagina. Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/definitieve-versie-extensie-service-bericht-voorlopige-aanslag-2013-klaar/

<< Terug    Lees verder >>