“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SBR Programma publiceert White paper over XBRL/SBR in de accountantsopleiding

10/9/2012 5:00:53 PM   Bron: instantreporting.nl

Het SBR Programma publiceert vandaag een White paper getiteld "Wat een accountant moet weten van XBRL/SBR!, Een voorstel voor discussie". In dit paper zijn voorstellen geformuleerd voor de wijze waarop XBRL / SBR ingebed zou kunnen worden in de opleidingen van accountants, administratieve dienstverleners en fiscaal adviseurs. Naast de publicatie van dit paper organiseert het SBR -Programma in november 2012 een 'Train de Trainer' sessie voor de programma managers en docenten van de accountantsopleidingen die door de hogescholen, universiteiten en private opleidingsinstellingen worden aangeboden. De opleidingen zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. Beide initiatieven sluiten aan op het donderdag j.l. gelanceerde online kennisplatform Body of Knowledge. Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/sbr-programma-publiceert-white-paper-over-xbrlsbr-in-de-accountantsopleiding/

<< Terug    Lees verder >>