“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Dutch SBR Approach to XBRL Assurance

11/7/2012 9:00:18 AM   Bron: dexbrlsite.nl

Terwijl u sliep, werd in Japan aan de internationale XBRL community de Nederlandse aanpak voor de XBRL assurance gepresenteerd. De presentatie werd gegeven door Huub Lucassen van Ernst & Young en Willem Geijtenbeek van PWC. Beide zijn lid van de NBA werkgroep die als taak heeft een oplossing te formuleren hoe en op welke wijze een XBRL jaarrekening voorzien kan worden van een digitale controleverklaring. Het publiek kreeg eerst uitleg over de pijlers van het SBR concept en de wijze waarop de Nederlandse Taxonomie is gemodelleerd. Ook werd ingegaan op huidige en toekomstige situatie van het Nederlandse SBR traject. En juist de toekomstige situatie, de verplichting van middelgrote en grote jaarrekeningen in het XBRL formaat maakten het noodzakelijk dat er een oplossing moet komen voor het afgeven van assurance op de XBRL jaarrekeningen. Voor de Nederlandse situatie is er behoefte aan een digitale controleverklaring. Daarnaast is er ook behoefte aan het verbeteren van de zogenaamde impliciete assurance op XBRL rapporten, waarvoor momenteel nog geen gestandaardiseerde controle aanpak voor bestaat. Denk hierbij aan de kredietrapportages en de belastingaangiften. Ook moet voor de Nederlandse situatie rekening worden gehouden met een verschuiving van de assurance op rapportage niveau naar het niveau van data level. Ook werd er gesproken over hybride vormen van assurance wat eventueel kan spelen bij ‘integrated reporting’.

<< Terug    Lees verder >>