“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Business Intelligence & XBRL

11/8/2012 11:00:22 AM   Bron: dexbrlsite.nl

Op de derde en laatste dag van de internationale XBRL conferentie stonden vier parallelle tracks op het programma: administratieve lastenverlichting, het nut van gestructureerde data in niet financiële domeinen, academische ontwikkelingen en business intelligence/data analyse op XBRL rapportages. Vooral het laatste onderwerp heeft mijn bijzondere aandacht en ik heb dus hiervan de meeste sessies gevolgd. Het gaat natuurlijk te ver om in dit artikel alle onderwerpen te behandelen, maar ik kan u bevestigen dat ik straks huiswaarts keer met veel nieuwe ideeën, kennis en inzichten. Zo werden de gevolgen behandeld van de taxonomie modellering op het uiteindelijke gebruik van de XBRL rapportages. Anders gezegd: Indien bij het ontwerp van gebouw geen rekening wordt gehouden met de eventuele komst van een lift en deze later nodig blijkt te zijn, is het verstandiger om te verhuizen. Door Fujitsu werd een compleet nieuwe technologie geïntroduceerd, namelijk ‘Text Mining’ op XBRL rapportages. Door tekst te ‘wegen’ en van relaties te voorzien blijkt het mogelijk te zijn om naast een financiële analyse ook een tekstuele analyse te doen. Dit is een grote stap voorwaarts als men beseft dat de vaak noodzakelijke contextuele informatie van de financiële gegevens in de toelichting staat. Een ander onderwerp ging over het handhaven van de ‘XBRL Data Management Chain’. Door het opslaan van XBRL rapportages in haar oorspronkelijk formaat, in plaats van deze op te slaan in een relationele database, gaat er nooit data of semantiek verloren. Immers in de wereld van de relationele databases dienen alle database velden vooraf te zijn gedefinieerd. Maar in de wereld van XBRL zijn, ondermeer bij het gebruik van private extensies, de database velden niet altijd te voorspellen. Alles evaluerend kom ik tot de conclusie dat we bij de internationale conferenties eindelijk de juiste onderwerpen behandelen. Natuurlijk zijn de creatie van taxonomieën en instances, het verzenden en verwerken van instances belangrijke onderwerpen. Maar het gebruik van de uiteindelijke data is waar het allemaal om gaat. En daar ging het vandaag over. Hopelijk heeft de conferentie in Dublin, in het voorjaar van 2013, hetzelfde niveau. Tot dan!

<< Terug    Lees verder >>