“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Bètaversie bankentaxonomie 2013 vrijgegeven

11/20/2012 11:00:54 AM   Bron: instantreporting.nl

Het FRC (Financiële Rapportages Coöperatief) heeft de bètaversie van de bankentaxonomie 2013 donderdag 15 november j.l. gepubliceerd. De bankentaxonomie ondergaat jaarlijks onderhoud om de aansluiting op de Nederlandse taxonomie ( NT ) te behouden. Naast dit reguliere onderhoud wordt ook het bereik van de bankentaxonomie uitgebreid. Op 30 augustus kwam de alfaversie reeds uit. De bètaversie van 15 november volgt deze alfaversie op. Aanpassingen Nieuw in de taxonomie is het Commercieel voor klein report. Op verzoek van diverse intermediairs is besloten dit report op te nemen om zo een betere aansluiting bij het werkproces van het intermediair te borgen en bepaalde negatieve effecten van het strikt fiscaal presenteren van de cijfers te neutraliseren. Nieuw sinds de alfa BT 2013 zijn ook de reports voor tussentijdse cijfers, bijvoorbeeld op kwartaal- of halfjaar basis. Aanlevering van dit report gebeurt in overleg tussen de bank en de ondernemer. Het stramien van de tussentijdse rapportages wijkt niet af van de jaarrapportages. Inhoud De bètaversie is genaamd BT 2013b en bevat de volgende rapportages:1. Kredietrapportage voor Kleine rechtspersonen Fiscaal (enkelvoudig en geconsolideerd)2. Krediet rapportage voor Kleine rechtspersonen Commercieel (enkelvoudig en geconsolideerd)3. Kredietrapportage voor Natuurlijke personen4. Kredietrapportage voor Middelgrote rechtspersonen (enkelvoudig en geconsolideerd)5. Bancaire Inkomstenbelasting (IB) aangifte 6. Bancaire Inkomsten belasting met winstbijlage (IB plus)7. Daarnaast is voor alle reports een tussentijdsreport beschikbaar Procedure Software ontwikkelaars en intermediairs wordt gevraagd eventueel commentaar op deze bètalancering met een formulier bekend te maken. De bedoeling is om vervolgens begin december de definitieve versie van de BT 2013 te publiceren. Vanaf 1 februari 2013 kunnen intermediairs dan de kredietrapportages volgens de nieuwe BT 2013 aanleveren. Ga naar de bèta versie van de bankentaxonomie 2013. Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/betaversie-bankentaxonomie-2013-vrijgegeven/

<< Terug    Lees verder >>