“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Is mijn softwareleverancier SBR-klaar?

12/12/2012 1:00:37 PM   Bron: instantreporting.nl

Is uw softwareleverancier klaar voor SBR? Vanaf 1 januari 2013 lopen de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting via SBR. Accountant werpt een blik op de verplichtingen op de korte termijn, en op SBR 2.0. Vanaf januari 2013 moeten de aangiftes inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting worden gedaan via SBR. En vanaf januari 2014 de btw-opgave en de opgaaf intracommunautaire prestaties. Om deze in te sturen vanuit het fiscale aangifte- en boekhoudpakket is het volgende nodig: Software die de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kan aanmaken. Software die de aangiftes, al dan niet met de tussenkomst van een cliëntportaal, via Digipoort naar de Belastingdienst kan sturen. PKIoverheid Services Certificaat (voor authenticatie en beveiliging van transport) waar de software, die aangiftes verzendt via Digipoort, gebruik van kan maken. In het decembernummer van Accountant houden Gerard Bottemanne, Menno Kooreman en Jaap Wassink de diverse softwarepakketten tegen het licht. Op basis van de SBR Software Check trekken ze conclusies over de acht fiscale softwareleveranciers op de volgende punten: SBR-functionaliteit Operationeel? PKI-verzamelcertificaat Ondersteuning meer taxonomie-jaargangen Online accordering Verzending Prijsstelling "Voor accountants en andere (fiscaal) intermediairs worden het spannende maanden. Het belangrijkste advies is om regelmatig bij leveranciers van fiscale-aangiftesoftware (IB en VpB) aan de bel te trekken en te vragen naar de status van SBR. Zorg dat u in elk geval uiterlijk begin december 2012 - nu dus - over een PKIoverheid Services Certificaat beschikt", schrijven Bottemanne c.s. Bovenstaande betreft de eerste fase van de SBR-ontwikkeling: zorgen dat een 'XBRL-bericht' kan worden gegenereerd en verzonden. De essentie van SBR is echter administratieve lastenverlichting, het efficiënt kunnen verwerken van financiële gegevens. Daarom adviseren de auteurs om ook (alvast) te kijken naar 'slimme' toepassingen van SBR ('SBR 2.0'). Kijk bijvoorbeeld naar: Optimaal gebruik van taxonomieën Koppelen aan de bron Uitwisselen van 'XBRL-instances' tussen pakketten Geldigheid controleren van een PKIoverheid services certificaat Zie voor een nadere uitleg en concrete vergelijkingen het artikel. Download het artikel 'Is mijn softwareleverancier SBR-klaar?' Bron: http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Is+mijn+softwareleverancier+SBR-klaar.aspx

<< Terug    Lees verder >>