“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Nieuwe uitgave XBRL magazine iBR online

12/12/2012 9:00:14 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Door iBR is het november nummer van het internationale magazine over XBRL gepubliceerd. In dit nummer zijn er wederom veel artikelen te vinden over allerlei internationale XBRL ontwikkelingen. Zo komt Cees de Boer van de Nederlandse Deloitte aan het woord over het beheer en de verdergaande standaardisatie van taxonomieën. Een ander artikel met een Nederlandse tint gaat over het gebruik van XBRL voor ORSA (Own Risk and Solvency Assessment). Dit artikel is geschreven door Martijn van Wensveen en Karlijn van Riel, beide van KPMG. Daarnaast is in het november nummer ondermeer aandacht voor de adoptie van XBRL in Latijns Amerika, integrated reporting framework, XBRL en big data, het abstracte model van XBRL en duurzaamheidsrapportages. Het november nummer van de XBRL magazine is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>