“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Wijziging Bestuur XBRL Nederland

12/22/2012 5:00:13 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Afgelopen 11 december is op de deelnemersbijeenkomst van XBRL Nederland na een schriftelijke stemming het bestuur gewijzigd. Van de niet meer beschikbare Tom Vreebrug van Ernst & Young werd afscheid genomen. Nieuw in het bestuur zijn Henk Gingnagel van Capgemini, Dave van den Ende van Deloitte en Huub Lucassen van Ernst & Young. Aangezien er nog geen nieuwe kandidaat is gevonden vanuit de hoek van de softwareleveranciers blijft Richard Schiphorst nog een extra jaar aan. Paul Snijders zal wederom voor een periode van drie jaar als vice voorzitter van het bestuur functioneren. De wijzigingen zijn per 1 januari 2013 van kracht. Meer informatie over het nieuwe bestuur is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>