“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Het was me het jaartje wel - 2012

12/24/2012 7:00:14 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Na drie jaren (2009, 2010 en 2011) u opeenvolgend geïnformeerd te hebben over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van SBR en XBRL zijn we inmiddels aangekomen op de vierde editie van “Het was me het jaartje wel”. Al met al was 2012 een dynamisch jaar. Op het gebied van SBR en XBRL is er veel gebeurd. Wat betreft bezoekersaantallen (zowel nationaal als internationaal) zijn de records herhaaldelijk gebroken. Ook mocht de XBRL site het afgelopen jaar bijzonder in trek zijn bij hackers. Waarschijnlijk de kostprijs van een druk bezochte website. In het begin van 2012 kwam opeens het signaal dat de vooringevulde aangifte wellicht net als de SBA ook in XBRL aan de intermediair ter beschikking zou worden gesteld. Dit als uitkomst van een bespreking tussen de NBA en de overheid. Maar ook bereikte ons het signaal dat het al gauw mogelijk moest zijn om de zogenaamde duurzaamheidsrapportages ook in XBRL te distribueren.

<< Terug    Lees verder >>