“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Vanaf 2 januari 2013 inzenden met NT2013

1/8/2013 11:00:36 AM   Bron: instantreporting.nl

Vanaf heden is de NT2013 (7.0) taxonomie operationeel. Per direct kunnen alle relevante SBR -rapportages met deze Taxonomie worden ingezonden via de Digipoort aan de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en het CBS. Zorgvuldig proces De jaarlijkse update van de Taxonomie kent een vastgesteld totstandkomingproces. In nauwe samenwerking met de partners in SBR , brancheorganisaties en taxonomie-experts is in de voorbije maanden de Taxonomie gereviewed en getest. Vervolgens is op 3 december 2012 jl. de definitieve NT 2013 gepubliceerd. Daarna zorgt Logius ervoor dat de inrichting van de test- en productieomgeving aangepast wordt op de nieuwe elementen en bestanden. De Digipoort is er nu klaar voor: per 2 januari 2013 kunt u dus rapportages inzenden gebaseerd op de NT2013. De taxonomieset De NT2013 bevat de volledige bestandenset voor alle domeinen: Belastingdienst, CBS en Kamer van Koophandel en is voorzien van instances, versioninginformatie en gebruikersdocumentatie. Ga hiervoor naar de pagina Nederlandse Taxonomie 2013 (7.0). U treft op deze Taxonomiepagina tevens de Berichtsoortentabel aan. Hierin staan naast de rapportages ook de 'berichtsoorten', 'ingangsdatum' en 'verloopdatum' vermeld. SBR -rapportages worden aan de Digipoort verzonden via een SOAP koppelvlak. Eén van de velden die in het koppelvlak meegegeven moet worden aan de Digipoort is het 'berichtsoort'. Iedere rapportage kent een unieke berichtsoort zoals weergegeven in de tabel. In voorgaande jaren stelden wij daarnaast de SBR selectietool voor het financiële verslaggeving domein ter beschikking. Hierdoor kon u snel inzicht verkrijgen in de beschikbare rapportages van de jaarverslaggeving taxonomie. Het SBR Programma zal de wijzigingen die volgen uit de NT7.0 verwerken in een nieuwe versie van deze populaire Selectietool. De nieuwe tool wordt naar verwachting in februari gepubliceerd. Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/vanaf-2-januari-2013-inzenden-met-nt2013/

<< Terug    Lees verder >>