“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

GBNED: 2013 jaar van de boekhoudsoftware

1/8/2013 11:00:36 AM   Bron: instantreporting.nl

Afgelopen decennia is het maar zelden voorgekomen dat er zoveel ontwikkelingen impact hebben op boekhoudsoftware als in 2013 het geval is. Onderzoeksbureau GBNED belicht deze ontwikkelingen in het artikel '2013: het jaar van de boekhoudsoftware'. Vanuit de landelijke en Europese overheid krijgen ondernemers en accountants- en administratiekantoren te maken met: SEPA en IBANHet gaat om migratie van lokale betaalmiddelen (overschrijvingen en incasso) naar SEPA en om uitbreiding van huidige bankrekeningnummers naar IBAN (International Bank Account Number). Als uiterste overgangsdatum voor overschrijvingen en incasso's geldt 1 februari 2014. Hierna worden lokale betaalmiddelen niet meer geaccepteerd. Btw-aangiftes via SBROm vanaf 2014 de btw-aangiftes en icp-opgaves te kunnen insturen aan de Belastingdienst vanuit een boekhoudpakket moet de software de betreffende aangiftes in XBRL-formaat kunnen aanmaken en via Digipoort (de opvolger van BAPI) kunnen verzenden. WerkkostenregelingDe werkkostenregeling (WKR) heeft ook direct invloed op de boekhouding als het gaat om de niet-werknemer-gerelateerde kosten (denk aan een personeelsfeest). Vergoedingen en verstrekkingen die vallen onder de WKR moeten inclusief btw worden geboekt worden en altijd maandelijks worden bijgewerkt. Voor de loonbelasting, en dus ook voor de werkkostenregeling, geldt het kasstelsel. Andere onderwerpen die, hoewel niet verplicht vanuit overheidswege, in 2013 verder zullen doorbreken zijn: Mobile computingHet ontsluiten van software op een smartphone of een tablet PC. Scannen en herkennenNadat een ontvangen boekingsdocument (zoals een inkoopfactuur) is ontvangen en gescand wordt gebruik gemaakt van speciale software om de gescande boekingsdocumenten te herkennen en te verwerken in de boekhouding. Elektronisch facturerenOnder elektronisch factureren wordt verstaan: het op elektronische wijze, in een afgesproken formaat, verzenden van facturen door een leverancier en het op elektronische wijze ontvangen en verwerken van facturen door een afnemer. Kredietrapportages via SBRAls onderdeel van het SBR-programma hebben banken (ABN AMRO, Rabobank en ING) een kredietrapportage samengesteld in XBRL-formaat. De gegevens voor de kredietrapportage worden voor een belangrijk deel ontleend aan de boekhouding. GBNED: "Een aantal koplopers zal al op weg zijn met een of meer van de genoemde ontwikkelingen, maar verreweg de meeste accountants-, administratiekantoren en ondernemers zullen in 2013 aan de gang gaan. Enige haast is geboden, zeker wat betreft de ontwikkelingen vanuit de overheid, want 2013 is voorbij voordat u het weet." Download het artikel '2013: het jaar van de boekhoudsoftware' Bron: http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/GBNED+2013+jaar+van+de+boekhoudsoftware.aspx

<< Terug    Lees verder >>