“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Quick-fix SBA berichten NT6.3 en 7.0

1/8/2013 11:00:36 AM   Bron: instantreporting.nl

Uit testen en nader onderzoek is gebleken dat er zich een probleem voordoet bij de SBA berichten aan de Belastingdienst. Dit heeft impact op zowel de NT6.3 als NT7.0. Een taxonomiewijziging voor beide jaargangen is daarom gewenst. De geconstateerde omissies zijn Belastingdienst specifiek en kunnen door middel van een quick-fix opgelost te worden. Waar gaat het om? Het probleem betreft berichtsoort 15 in de volgende taxonomieën en entrypoints: NT6.3 (extensie) taxonomie Serviceberichten Aanslag 2013 http://nltaxonomie.nl/6.3/report/bd/entrypoints/rpt-bd-ih-sba-2013.xsdhttp://nltaxonomie.nl/6.3/report/bd/entrypoints/rpt-bd-zvw-sba-2013.xsd NT7.0 Specifiek voor Belastingdienst Serviceberichten Aanslag 2012 http://nltaxonomie.nl/7.0/report/bd/entrypoints/rpt-bd-ih-sba-2012.xsdhttp://nltaxonomie.nl/7.0/report/bd/entrypoints/rpt-bd-zvw-sba-2012.xsd Oplossing Omdat het testproces bij het automatiseringscentrum van de Belastingdienst nog niet is afgerond en mogelijk vergelijkbare issues met betrekking tot andere berichtsoorten kunnen optreden, vind een quick-fix plaats in de vorm van aanpassingen van het Belastingdienst specifieke ..\basis\bd\items\bd-aanslag.xsd. Hierbij wordt het betreffende concept aan een al in de taxonomie voorkomend type: bd-types:anstring2FitemType (uit bd-types.xsd) gekoppeld. De nieuwe bestandensets treft u op de pagina's NT2012 en NT2013 aan, onder vermelding van datum 27-12-2012. Gevolg van deze quick-fix oplossing op conceptniveau is dat het huidige aan dit concept gekoppelde type bd-codes:TaxReturnItemTypeIHZ in bd-codes-ext.xsd (NT6.3) en bd-codes.xsd (NT7.0) met enumeraties voor toegestane berichtsoorten niet meer gebruikt zal worden. Met ingang van de NT8.0 zal dit opgelost gaan worden. Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/quick-fix-sba-berichten-nt63-en-70/

<< Terug    Lees verder >>