“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Nieuwe samenstelling Bestuur XBRL Nederland per 1 januari 2013

1/8/2013 11:00:36 AM   Bron: instantreporting.nl

Tijdens de deelnemersbijeenkomst op 11 december jl. hebben de aanwezige deelnemers met een schriftelijk stemming het benoemingsvoorstel van het Bestuur ten aanzien van de nieuwe samenstelling van het Bestuur van XBRL Nederland per 1 januari 2013 bekrachtigd. Hierdoor is de bestuurssamenstelling per 1 januari 2013 als volgt:- Hans Verkruijsse (Universiteit van Tilburg) ? voorzitter- Paul Snijders (Semansys Technologies) ? vice voorzitter- Niels Boef (KPMG) ? penningmeester- Dave van den Ende (Deloitte)- Huub Lucassen (Ernst & Young)- Henk Gingnagel (Capgemini)- Richard Schiphorst (CaseWare) Zoals eerder was aangekondigd verliep ook de tweede zittingstermijn van Richard Schiphorst. Doordat er nog geen geschikte kandidaat is gevonden om hem op te volgen heeft Richard Schiphorst desgevraagd ingestemd zijn zittingstermijn als bestuurslid van XBRL Nederland met maximaal één jaar te verlengen. Wanneer een geschikte kandidaat is gevonden zal Richard Schiphorst als bestuurslid van XBRL Nederland terugtreden. In de deelnemersbijeenkomst van 11 december jl. is tevens afscheid genomen van Tom Vreeburg (Ernst & Young). XBRL Nederland bedankt Tom hartelijk voor de inzet en steun van de afgelopen tien jaren waarin hij als bestuurslid van XBRL Nederland heeft gefunctioneerd. Als pionier in Nederland heeft Tom zich vanaf het eerste moment ingezet om XBRL Nederland tot een succes te maken. XBRL Nederland wenst Tom dan ook het allerbeste in zijn verdere carrière en vertrouwt erop nog veel met hem te kunnen samenwerken. Bron: http://www2.xbrl.org/nl/Nieuwsberichten/Nieuwe%20bestuursleden%20XBRL-NL%202013.pdf

<< Terug    Lees verder >>