“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Evaluation of Current and Future State of XBRL

2/4/2013 9:00:12 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Door de Columbia Business School’s Center for Excellence in Accounting and Security Analysis (CEASA) is een onderzoeksrapport gepubliceerd over het huidig en toekomstig gebruik van XBRL en het gebruik hiervan door beleggers en analisten. De focus van het onderzoek lag overigens op de Amerikaanse situatie: verplichte aanlevering aan de SEC en het gebruik van private extensies. Volgens een samenvatting op de website van de AICPA voldoet XBRL aan het doel om gebruikers te voorzien van gratis, interactieve financiële data. Echter beleggers en analisten maken hier om een aantal redenen nog weinig gebruik van. Door de CEASA zijn een aantal conclusies en aanbevelingen in het rapport opgenomen, waarbij ik eerlijkheidshalve moet melden dat ik deze ook had kunnen bedenken zonder het onderzoek uit te voeren. Namelijk het beperken van de extensies, verbeteren van de beschikbaar XBRL tooling voor analyse, vereenvoudiging van de taxonomie en last but no least het verminderen van het aantal fouten in de XBRL rapportages. Het onderzoeksrapport is hier te vinden

<< Terug    Lees verder >>