“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Request for Comments Nederlandse Taxonomie gepubliceerd

2/10/2013 7:00:10 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Afgelopen vrijdag is door het SBR Programma een Request for Comments gepubliceerd voor de Nederlandse Taxonomie. De Request for Comments heeft volledig betrekking op het Belastingdienst domein en raakt alle Belastingdienst stromen die tot op heden zijn opgenomen in de Nederlandse Taxonomie. De belangrijkste voorgestelde wijziging is om de standaard roottuple TaxData te verwijderen uit alle Belastingdienst stromen. Naast de gebruikelijke impact die dat heeft bij de softwareleveranciers die de oplossing met TaxData al hebben ingebouwd is er één groot voordeel dat door het SBR Programma niet expliciet wordt genoemd. De XBRL site is van mening dat door het verdwijnen van de roottuple TaxData de creatie van een instance een stuk eenvoudiger wordt. De reden hiervoor is dat niet meer afgedwongen wordt in welke volgorde de feiten opgenomen dienen te worden in een instance. Een andere wijziging die in de Request for Comments is opgenomen is het verwijderen van de onnodige partijdimensie. De partijdimensie met de standaardwaarde ‘Declarant’ (Nederlands: aangever) komt in alle Belastingdienst stromen voor, maar heeft bijvoorbeeld in de aangifte omzetbelasting en de uitstelregeling geen toegevoegde waarde. Wederom een wijziging waar de XBRL site achter staat. Partijen hebben tot 1 maart de tijd om op de Request for Comments te reageren. De voorgestelde wijzigingen zullen op zijn vroegst gerealiseerd worden in de Nederlandse Taxonomie voor 2014 (versie 8.0). Meer informatie, inclusief begeleidende documentatie, is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>