“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Eerste versie NBA verklaringen taxonomie gepubliceerd

2/22/2013 3:00:14 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Vandaag is door de NBA de eerste versie van de NBA-Taxonomie voor het afgeven van verklaringen in XBRL opgeleverd. De taxonomie kan worden gebruikt voor het opstellen van de controleverklaring, de beoordelingsverklaring en de samenstelverklaring in het XBRL formaat. Door de NBA wordt de ontwikkeling van de verklaringen taxonomie gezien als de eerste bouwsteen in de SBR Assurance aanpak. Met deze aanpak is het vanaf 1 januari 2014 mogelijk om accountantsverklaringen te kunnen verstrekken bij de XBRL rapportages. De tweede stap zal de ontwikkeling zijn van een model waarmee de XBRL rapportages en verklaringen op een eenduidige wijze gepresenteerd zullen worden. Naar analogie van de publicatie van de Nederlandse Taxonomie is ook de publicatie van de NBA-Taxonomie voorzien van begeleidende documentatie. De begeleidende documentatie bestaat onder meer uit een handleiding, voorbeeld instances en de FRIS documentatie. Heel bijzonder is dat de NBA-Taxonomie ook voorzien is van formula. Hierdoor kan met een XBRL validatie gecontroleerd worden of de inhoud van de XBRL verklaring ook aan de inhoudelijke eisen voldoet. Bijvoorbeeld dat de datum van de verklaring niet in de toekomst ligt. Wat betreft de eerste stap, doet de NBA een omroep aan haar leden om mee te denken over de methoden en technieken die straks onderdeel vormen van hun dienstverlening. Meer informatie over de NBA-Taxonomie, de taxonomie zelf en de begeleidende documentatie is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>