“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Logius nieuwe Governance

2/27/2013 5:00:08 PM   Bron: Logius

Afgelopen najaar heeft de Programmaraad Logius ingestemd met het voorstel de sturing op de...

<< Terug    Lees verder >>