“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Maart nummer XBRL magazine iBR online

4/4/2013 7:00:11 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Door iBR is het maart nummer van het internationale magazine over XBRL gepubliceerd. Wederom is er in het 64 pagina tellende magazine veel aandacht voor de internationale XBRL ontwikkelingen. Zoals de ontwikkelingen in Europa en meer specifiek in Engeland, Denemarken en Canada. Daarnaast worden de voordelen van XBRL besproken voor de makers van XBRL, maar ook voor de gebruikers van XBRL. Op rapportageniveau komen onder andere de onderwerpen milieu rapportages en Solvency II aan bod. Wederom is er dit maal ook een Nederlandse bijdrage. Karin Wallagh en Dave van den Ende van Deloitte gaan in een artikel nader in op hun portal oplossing, het Ctrl platform. Het maart nummer van de XBRL magazine is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>